Moje meno je Michaela Ľuptáková a pôsobím ako freelance prekladateľka v jazykovej kombinácií Nemčina ↔ Slovenčina.

V uvedenej jazykovej kombinácií som vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Prekladateľstvo pre mňa nie je len práca, ale rovnako aj hobby, ktoré mi zároveň ponúka príležitosť neustále sa vzdelávať a profesionálne napredovať. Prekladateľskej činnosti sa samostatne venujem už od čias štúdia, ktoré mi umožnilo nazbierať mnoho odborných znalostí, ako aj praktických skúseností.

Venujem sa prekladom textov z rôznych tematických oblastí ako sú:

  • právne dokumenty
  • marketingové materiály
  • obchodná korešpondencia
  • ekonomika a finančníctvo
  • webové stránky
  • technické manuály, návody na použitie a podobne